Vị trí của Bạn: Trang chính

Virus gây dịch Ebola tại Công Gô không liên quan với virus gây dịch Ebola tại Tây Phi

(BYT-03/9/2014) Kết quả ngày 01/9/2014 giải trình tự gien mẫu bệnh phẩm virus Eb...

Thông báo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về dịch bệnh tại Công Gô

(BYT-30/8/2014) Ngày 26/8/2014, Bộ Y tế Cộng hoà Dân chủ Công Gô (DRC) đã thông ...

Tập huấn "GIÁM SÁT VÀ PHÒNG CHỐNG BỆNH NHIỄM VIRUS EBOLA"

Thứ ba, 19 Tháng tám 2014

(BVBNĐ - 19/8/2014) Được sự đồng ý và chỉ đạo của ...

Xem thêm