Vị trí của Bạn: Trang chính

Cập nhật tình hình nhiễm virus Ebola sau 6 tháng bùng phát

(BYT-25/9/2014) ngày 23/3/2014, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã thông báo chính t...

Thông báo kết quả thi sơ tuyển điều dưỡng 2014

(BVBNĐ-24-09-2104) Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trân trọng thông báo "Kết qu...

Tập huấn "GIÁM SÁT VÀ PHÒNG CHỐNG BỆNH NHIỄM VIRUS EBOLA"

Thứ ba, 19 Tháng tám 2014

(BVBNĐ - 19/8/2014) Được sự đồng ý và chỉ đạo của ...

Xem thêm