Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

Khoa nhiễm E

BS trưởng khoa TS.BS. Võ Triều Lý
BS Phó trưởng khoa
ĐD trưởng khoa:  CN. Nguyễn Thị Thanh Xuân