Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

Khoa nhiễm D

Trưởng khoa: BS.CKII. Nguyễn Thanh Phong
Phó trưởng khoa: BS.CKII. Nguyễn Thành Nguyên
ĐD trưởng khoa: