Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

Mời chào giá

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới chuẩn bị thực hiện mua sắm hóa chất và vật tư y tế năm 2022 theo hình thức đấu thầu rộng rãi để phục vụ công tác khám chữa bệnh của bệnh viện.

Bệnh viện đề nghị các đơn vị cung cấp có năng lực gửi bảng báo giá hàng hóa (bao gồm: bản chào giá, cung cấp mã vật tư y tế theo Quyết định số 5086/QĐ-BYT ngày 04 tháng 11 năm 2021 và Quyết định số 637/QĐ-BYT ngày 16 tháng 3 năm 2022 của Bộ Y tế, giá kê khai theo quy định và tài liệu pháp lý của hàng hóa theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP, Thông tư số 14/2020/TT-BYT và các quy định khác có liên quan) về bệnh viện trước 16 giờ 00 ngày 12/7/2022 tại Phòng Vật tư, trang thiết bị y tế – Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, địa chỉ: 764 Võ Văn Kiệt, Phường 01, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

THÔNG BÁO Về việc mời chào giá Gói thầu “Cung cấp dịch vụ bảo đảm vận hành hệ thống khí y tế, oxy trung tâm tại bệnh viện dã chiến 3 tầng số 14″

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới đang có kế hoạch tổ chức mua sắm gói thầu “Cung cấp dịch vụ bảo đảm vận hành hệ thống khí y tế, oxy trung tâm tại bệnh viện dã chiến 3 tầng số 14” phục vụ công tác chăm sóc, điều trị bệnh nhân