Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

Mời chào giá

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới mời Quý nhà cung cấp có quan tâm tham gia báo giá cho hợp đồng Thay mới 04 chân đế cao su của máy phát điện 3456- Lắp mới bộ xông sấy đầu phát- Lắp mới bộ công tắc ngắt bình ắc quy- Thay mới  van từ mô tơ khởi động của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới theo hình thức chọn giá thấp nhất

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới mời Quý nhà cung cấp có quan tâm tham gia báo giá cho hợp đồng Thay mới 04 chân đế

Thư mời chào giá

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới đang có nhu cầu hàng hóa như sau :  STT Nội dung sản phẩm Số lượng Đơn vị tính 1