Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

Mời chào giá

THÔNG BÁO Về việc mời chào giá Gói thầu “Cung cấp dịch vụ bảo đảm vận hành hệ thống khí y tế, oxy trung tâm tại bệnh viện dã chiến 3 tầng số 14″

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới đang có kế hoạch tổ chức mua sắm gói thầu “Cung cấp dịch vụ bảo đảm vận hành hệ thống khí y tế, oxy trung tâm tại bệnh viện dã chiến 3 tầng số 14” phục vụ công tác chăm sóc, điều trị bệnh nhân