Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

Mời chào giá

MỜI CHÀO GIÁ VPP THÁNG 11-12

MỜI CHÀO GIÁ VPP THÁNG 11 – 12   STT Tên văn phòng phẩm Quy cách, xuất xứ Đơn vị tính Số lượng yêu cầu

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ BỘ NGUỒN MÁY LỌC MÁU

Điều kiện chào giá:

Chất lượng: mới 100%.
Báo giá có đầy đủ thông tin về đơn giá hàng hóa (bao gồm thuế, chi phí lắp đặt và các chi phí khác), đơn vị tính, ký mã hiệu, nhãn mác hàng hóa, hãng sản xuất, xuất xứ.
Thời gian thưc hiện.
Hiệu lực báo giá tối thiểu 3 tháng kể từ ngày ký.