Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

Khoa nhiễm C

Trưởng khoa: BS.CKII. Lương Thị Huệ Tài
Phó trưởng khoa: TS.BS. Nguyễn Thị Cẩm Hường
ĐD trưởng khoa:  CN. Huỳnh Thị Thu Nga