Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

Tự đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2021: đạt mức 4.2

BVBNĐ xây dựng và đẩy mạnh các hoạt động CTCL trong tất cả các kế hoạch hoạt động của khoa, phòng và bệnh viện. 6 tháng đầu năm 2021 mặc dù dịch COVID diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến nhiều mặt hoạt động của bệnh viện nhưng bệnh viện vẫn cố gắng duy trì điểm đánh giá chất lượng tương đương năm 2020.

– Bệnh viện tiếp tục giữ nhiệm vụ tuyến cuối về truyền nhiễm cho các bệnh viện TP.HCM và các tỉnh khu vực phía Nam đặc biệt trong điều trị COVID-19. Các kỹ thuật mới, hiện đại trong chẩn đoán, điều trị COVID được áp dụng vào điều trị bệnh nhân.
– Các hoạt động cải tiến chất lượng như bệnh án điện tử, chữ ký số, thanh toán không dùng tiền mặt đang được triển khai nhằm làm cho người bệnh thuận tiện khi đến khám, điều trị tại bệnh viện.
– Hoạt động an toàn người bệnh được đẩy mạnh qua báo cáo sự cố y khoa, phòng tránh té ngã, thông tin truyền thông sức khỏe, khảo sát hài lòng người bệnh vẫn được triển khai dù hiện nay dịch COVID đang bùng phát.
– Cải tạo cơ sở vật chất phục vụ người bệnh tiếp tục được thực hiện như nhà vệ sinh, máí che giữa các lối đi, ….

6 tháng cuối năm 2021, BVBNĐ tiếp tục khắc phục các khó khăn để tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động CTCL để điểm đánh giá chất lượng cuối năm 2021 cao hơn năm 2020. Giữ vững vai trò là nòng cốt trong hoạt động phòng chống dịch COVID của TP.HCM.

KET QUA KIEM TRA CLBV 6 THANG 2021