Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

Sáng ngày 15/5/2020, tại phòng giao ban Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới đã diễn ra Lễ công bố quyết định, PGS.TS. Tăng Chí Thượng – Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM đã trao quyết định bổ nhiệm BS.CKII. Nguyễn Thanh Trường (Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới) giữ chức vụ Phó Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới thời hạn là 5 năm, kể từ ngày 11/05/2020.

PGS.TS. Tăng Chí Thượng cùng Ban Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới và đông đảo các cán bộ chủ chốt của Bệnh viện đã chúc mừng và bày tỏ sự tin tưởng vào đồng chí Phó Giám đốc mới được bổ nhiệm sẽ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Toàn cảnh lễ công bố quyết định BVBNĐ sáng ngày 15/05/2020

 

ThS. Trần Thị Hồng Huyên – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế

thay mặt Sở Y tế TPHCM đọc quyết định bổ nhiệm

 

PGS.TS. Tăng Chí Thượng – Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM phát biểu tại buổi lễ

 

BS. Nguyễn Văn Vĩnh Châu – Giám đốc BVBNĐ phát biểu

 

PGS.TS. Tăng Chí Thượng trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc BVBNĐ

 

Ban lãnh đạo Sở Y tế TPHCM chụp hình lưu niệm cùng Ban Giám đốc BVBNĐ

 

Phó Giám đốc mới Nguyễn Thanh Trường phát biểu tại lễ bổ nhiệm

 

Nguồn: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới