Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

Tiêu chí phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2

Ngày 31/7/2021 Bộ Y tế đã công bố quyết định số 3646/QĐ-BYT ban hành Tiêu chí phân loại nguy cơ nhiễm nhiễm SARS-CoV-2. Việc phân loại nguy cơ tốt sẽ giúp hệ thống y tế tránh áp lực quá tải, lúng túng trong điều trị. Bên cạnh đó, việc phân loại đúng sẽ giúp xác định được các nhóm người nhiễm SARS-CoV-2 có nguy cơ khác nhau, từ đó giúp xác định đúng nhu cầu điều trị, chăm sóc và hỗ trợ cho từng đối tượng, giúp nâng cao hiệu quả điều trị, đồng thời tiết kiệm nguồn lực của ngành y tế và xã hội. Chính vì vậy, việc xây dựng tiêu chí phân loại nguy cơ và hướng dẫn xử trí ban đầu là rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

Mục đích phân loại nguy cơ nhiễm SARS-CoV-2 là:
          1. Đánh giá được các nguy cơ cụ thể cho từng người bệnh.
2. Phân loại người bệnh theo mức nguy cơ đúng cách, nhanh chóng để đưa ra hướng xử trí phù hợp với từng mức nguy cơ tương ứng.
3. Phát hiện được những trường hợp người bệnh có nguy cơ diễn biến nặng để can thiệp kịp thời.

Theo Tiêu chí phân loại này người bệnh SARS-CoV-2 có 4 nhóm nguy cơ: Nguy cơ thấp; Nguy cơ trung bình; Nguy cơ cao; Nguy cơ rất cao.

Tiêu chí phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2