Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

TIẾP NHẬN VÀ ĐƯA VÀO SỬ DỤNG 02 XE CỨU THƯƠNG HYUNDAI SOLATI DO TẬP ĐOÀN THÀNH CÔNG TRAO TẶNG

Ngày 31/7/2020, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới đã tiếp nhận và chính thức đưa vào sử dụng 2 xe Hyundai Solati cứu thương do Công ty cổ phần Tập đoàn Thành Công (liên doanh với tập đoàn ô tô Hyundai-Hàn Quốc) trao tặng nhằm hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19.

Trước tình hình dịch bệnh COVID -19 đang có chuyển biến phức tạp, khó lường, công tác cứu thương, vận chuyển người bệnh COVID-19 của bệnh viện gặp nhiều khó khăn, việc trang bị thêm xe cứu thương là hết sức cần thiết. Sự hỗ trợ kịp thời của tập đoàn Thành Công qua việc trao tặng 2 xe cứu thương hiện đại đã đáp ứng nhu cầu cấp thiết của bệnh viện, giúp Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới nhiều thuận lợi trong thực hiện công tác chuyên môn, phòng chống dịch COVID-19.

Nghĩa cử của Tập đoàn Thành Công qua việc trao tặng bệnh viện 2 xe cứu thương hiện đại Huyndai Solati có giá trị, giá trị sử dụng cao là sự chung tay, góp sức thiết thực, có ý nghĩa động viên to lớn đối với Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới nói riêng và Ngành Y tế nói chung trong cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường tại nước ta hiện nay.

Nguồn Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới