Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

THÔNG TIN VỀ 6 CA MẮC MỚI (BN906-911) tại Hải Dương (03), Quảng Nam (03)

 THÔNG TIN VỀ 6 CA MẮC MỚI (BN906-911) tại Hải Dương (03), Quảng Nam (03).

          CA BỆNH 906 (BN906): Nữ, 72 tuổi, địa chỉ thường trú tại Thanh Hà, Hải Dương.

          CA BỆNH 907 (BN907): Nam, 17 tuổi, địa chỉ thường trú tại Thanh Hà, Hải Dương.

          CA BỆNH 908 (BN908): Nữ, 59 tuổi, địa chỉ thường trú Quỳnh Phụ – Thái Bình. Cả 3 bệnh nhân (BN906, BN907, BN908) làm việc cùng địa chỉ tại thành phố Hải Dương, có tiếp xúc với BN867.

          CA BỆNH 909 (BN909): Nữ, 38 tuổi, Duy Xuyên – Quảng Nam, con của BN 722

          CA BỆNH 910 (BN910): Nam, 6 tuổi, Duy Xuyên – Quảng Nam, cháu của BN 722.

          CA BỆNH 911 (BN911): Nam, 79 tuổi, Duy Xuyên – Quảng Nam, chồng của BN 722.

Nguồn: BYT