Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

Thông báo Tuyển dụng viên chức năm 2019

Bệnh viện thông báo Tuyển dụng viên chức năm 2019

– Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019.

– Biểu tổng hợp chỉ tiêu, cơ cấu điều kiện tuyển dụng viên chức.

– Phiếu đăng ký dự tuyển.

– Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự tuyển.

– Các thông báo danh sách các đơn vị đủ điều kiện và phải dừng tổ chức kiểm tra, sát hạch, cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên (chứng chỉ A, B, C) và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin của Cục Quản lý chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Lưu ý: 

+ Người trúng tuyển được thực hiện xác minh văn bằng, chứng chỉ trước khi ký hợp đồng làm việc theo quy định.

+ Trường hợp Bệnh viện phát hiện người dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển, người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì Bệnh viện sẽ thông báo công khai trên website của Bệnh viện và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

+ Các thông báo tổ chức tuyển dụng viên chức được đăng trên website và bảng niêm yết của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới.