Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

THÔNG BÁO Kết quả trúng tuyển viên chức năm 2022 của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới

Kết quả trúng tuyển viên chức năm 2022 của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ về ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Công văn số 3728/SYT-TCCB ngày 07 tháng 6 năm 2022 của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc thống nhất danh sách đề nghị công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2022 của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới;

Căn cứ Quyết định số 1884/QĐ-BVBNĐ ngày 08 tháng 6 năm 2022 của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới về công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2022 của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới;

Hội đồng tuyển dụng viên chức Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới thông báo kết quả trúng tuyển viên chức năm 2022 đối với các ông (bà) có tên theo danh sách đính kèm.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển viên chức năm 2022, người trúng tuyển phải đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới  (Phòng Tổ chức Cán bộ, số 764 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh) để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng.

Hồ sơ tuyển dụng bao gồm:

  1. Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực hoặc nộp bản sao từ sổ gốc xuất trình kèm bản chính để đối chiếu; trường hợp có văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được cấp có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định tại Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp; chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);
  2. Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.
  3. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã – phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
  4. Bản sao giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân.
  5. Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe. Đối với người có giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền của nước ngoài cấp thì giấy khám sức khỏe được sử dụng trong trường hợp Việt Nam và quốc gia hoặc vùng lãnh thổ cấp giấy khám sức khỏe có điều ước hoặc thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau và thời hạn sử dụng của giấy khám sức khỏe đó không quá 06 tháng kể từ ngày được cấp. Giấy khám sức khỏe phải được dịch sang tiếng Việt có chứng thực bản dịch.
  6. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có), được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì bệnh viện sẽ thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

Quá thời hạn nêu trên, người trúng tuyển không đến bệnh viện để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng thì Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới sẽ hủy bỏ kết quả trúng tuyển theo quy định.

Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo đến các thí sinh trúng tuyển biết và thực hiện theo đúng quy định (đính kèm danh sách công nhận kết quả trúng tuyển viên chức năm 2022 của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới)./.

 

STT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Trình độ chuyên môn Chuyên ngành đào tạo Chức danh nghề nghiệp tuyển dụng
Nam Nữ Vị trí trúng tuyển Chức danh nghề nghiệp Mã số
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Nguyễn Thị Ngọc Minh 26/10/1996 Đại học Bác sỹ y khoa Bác sĩ nội khoa Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03
2 Hồ Quang Minh 24/11/1994 Thạc sĩ Truyền nhiễm Bác sĩ nội khoa Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03
3 Bùi Thị Nhất Hạnh 09/3/1993 Thạc sĩ Bệnh truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới Bác sĩ nội khoa Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03
4 Vũ Thị Hải Hậu 27/12/1997 Đại học Bác sỹ y khoa Bác sĩ nội khoa Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03
5 Phạm Văn Tân 14/10/1994 Đại học Truyền nhiễm Bác sĩ nội khoa Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03
6 Đỗ Nguyễn Quỳnh Hương 07/11/1994 Đại học Bác sỹ y khoa Bác sĩ nội khoa Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03
7 Lưu Minh Khoa 15/02/1995 Đại học Bác sỹ y khoa Bác sĩ nội khoa Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03
8 Võ Thanh Lâm 02/6/1994 Đại học Truyền nhiễm Bác sĩ nội khoa Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03
9 Nguyễn Trần Thường Định 07/02/1996 Đại học Bác sỹ y khoa Bác sĩ nội khoa Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03
10 Nguyễn Lê Phương Hảo 10/4/1993 Đại học Bác sỹ y khoa Bác sĩ nội khoa Bác sĩ (hạng III) V.08.01.03
11 Nguyễn Hoàng Huyền Trân 16/4/1996 Đại học Điều dưỡng đa khoa Điều dưỡng chăm sóc Điều dưỡng hạng III  V.08.05.12
12 Lê Như Hiền 06/4/1998 Đại học Điều dưỡng đa khoa Điều dưỡng chăm sóc Điều dưỡng hạng III  V.08.05.12
13 Lư Thị Mỹ Trinh 11/7/1999 Đại học Điều dưỡng đa khoa Điều dưỡng chăm sóc Điều dưỡng hạng III  V.08.05.12
14 Nguyễn Lê Tuyết Ngân 29/7/1995 Đại học Điều dưỡng đa khoa Điều dưỡng chăm sóc Điều dưỡng hạng III  V.08.05.12
15 Phan Nhựt Thi 15/7/1999 Cao đẳng Điều dưỡng đa khoa Điều dưỡng chăm sóc Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13
16 Đỗ Minh Tiến 13/12/1995 Cao đẳng Điều dưỡng đa khoa Điều dưỡng chăm sóc Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13
17 Võ Thị Thanh Tuyền 23/01/1997 Cao đẳng Điều dưỡng đa khoa Điều dưỡng chăm sóc Điều dưỡng hạng IV V.08.05.13
18 Nguyễn Quang Vinh 01/01/1979 Thạc sĩ Dược học Dược lâm sàng Dược sĩ hạng III V.08.08.22
19 Đặng Hửu Lể 09/10/1992 Đại học Dược học Dược lâm sàng Dược sĩ hạng III V.08.08.22
20 Hà Thị Cẩm Tú 17/7/1997 Đại học Dược học Dược lâm sàng Dược sĩ hạng III V.08.08.22
21 Nguyễn Đăng Nhật Long 19/11/1997 Đại học Dược học Dược lâm sàng Dược sĩ hạng III V.08.08.22
22 Nguyễn Thanh Hân 19/7/1998 Đại học Kỹ thuật xét nghiệm y học Kỹ thuật viên xét nghiệm Kỹ thuật y hạng III V.08.07.18
23 Nguyễn Châu Minh Ngọc 20/6/1997 Đại học Kỹ thuật xét nghiệm y học Kỹ thuật viên xét nghiệm Kỹ thuật y hạng III V.08.07.18
24 Đỗ Minh Tiến 12/10/1997 Đại học Kỹ thuật xét nghiệm y học Kỹ thuật viên xét nghiệm Kỹ thuật y hạng III V.08.07.18
25 Thái Thị Phương Ngọc 17/12/1989 Đại học Kế toán Kế toán thu viện phí Kế toán viên 06.031
26 Trần Yến Nhi 23/8/1995 Đại học Kiểm toán Kế toán thu viện phí Kế toán viên 06.031
27 Lăng Thành Phương 04/01/1986 Đại học Công nghệ thông tin Phụ trách công nghệ thông tin Kỹ sư hạng III V.05.02.07
28 Nguyễn Thảo Vy 17/01/1996 Đại học Công nghệ thực phẩm Phụ trách kiểm tra, giám sát quy trình kỹ thuật chế biến thực phẩm Kỹ sư hạng III V.05.02.07
29 Ngô Chánh Tín 17/5/1994 Đại học Vật lý kỹ thuật  Phụ trách Vật tư thiết bị y tế Kỹ sư hạng III V.05.02.07
30 Nguyễn Văn Thỏa 03/4/1985 Đại học Lưu trữ và Quản trị văn phòng Lưu trữ Lưu trữ viên (hạng III) V.01.02.02
31 Trịnh Duy Khang 26/5/1987 Đại học Xã hội học Trợ giúp xã hội Công tác xã hội viên hạng III V.09.04.02
32 Nguyễn Kiều Phương Thảo 22/8/1995 Đại học Quản lý Nhà nước Quản trị công sở Chuyên viên 01.003
33 Phạm Thị Thùy Trang 20/6/1988 Đại học Kinh tế Quản trị chất lượng Chuyên viên 01.003
34 Trịnh Nguyễn Minh Hiếu 25/11/1994 Đại học Tâm lý học Công tác xã hội Chuyên viên 01.003
35 Đặng Thị Hồng Diễm 01/10/1988 Đại học Quản trị kinh doanh Công tác xã hội Chuyên viên 01.003
36 Nguyễn Hữu Hiền 02/10/1991 Đại học Luật Tổ chức cán bộ Chuyên viên 01.003
37 Trương Ứng Minh 25/11/1993 Đại học Luật Tổ chức cán bộ Chuyên viên 01.003
38 Chung Thụy Hải Yến 16/6/1996 Cao đẳng Quản trị Văn phòng Hỗ trợ người bệnh Cán sự  01.004
39 Trương Minh Thắng 27/7/1983 Cao đẳng Điện lạnh/Nhiệt lạnh Quản trị công sở Cán sự  01.004
40 Nguyễn Minh Thảo 05/10/1991 Đại học Kỹ thuật Điện. Điện tử Quản trị công sở Cán sự  01.004

Chi tiết thông báo: TB KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN VC 2022