Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

Thông báo kết quả kiểm tra lý thuyết & Thực hành Dược sĩ, Điều dưỡng

Thông báo kết quả kiểm tra lý thuyết & Thực hành Dược sĩ, Điều dưỡng

Kết quả lý thuyết và thực hành xin xem tại đây