Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

Thông báo chiêu sinh lớp “Khóa cơ bản – Chẩn đoán, điều trị và chăm sóc bệnh nhiễm HIV/AIDS” ngày 14 -18/10/2019

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới xin thông báo tuyển sinh lớp “Khóa cơ bản – Chẩn đoán, điều trị và chăm sóc bệnh nhiễm HIV/AIDS” ngày 14 -18/10/2019.