Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

SỬ DỤNG THUỐC AN TOÀN TẠI NHÀ CHO NGƯỜI MẮC COVID-19

Xin xem kỹ từng trang của tài liệu đồng thời tham khảo các ý kiến của bác sĩ và chuyên viên y tế.
[Tài liệu của Trường ĐH Y dược TPHCM và Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam]