Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

Sản phẩm bình chọn Giải thưởng Y tế thông minh của Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới: “Ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý kháng sinh hạn chế”

Số hoá phiếu yêu cầu kháng sinh hạn chế khi muốn chỉ định cho bệnh nhân tại BV Bệnh Nhiệt Đới

Thực hiện nghiêm chiến lược phòng chống kháng thuốc, Bệnh viện Bênh Nhiệt Đới đã nghiên cứu xây dựng quy trình hội chẩn khi chỉ định sử dụng kháng sinh hạn chế (theo danh mục được quy định của Bộ Y tế) cho bệnh nhân đang điều trị nội trú tại bệnh viện. Quy trình hội chẩn chỉ định kháng sinh hạn chế được triển khai từ tháng 5/2016, tuy nhiên việc vận hành hệ thống gặp nhiều khó khăn khi bác sĩ điều trị phải điền thông tin yêu cầu kháng sinh theo mẫu và chuyển phiếu đó đến các bộ phận có liên quan để xem xét thẩm định theo quy trình, thời gian hoàn thành này quy trình này thường phải mất 2 ngày làm việc nên sẽ ảnh hưởng đến việc sử dụng kháng sinh để điều trị cho bệnh nhân.

          Từ thực tế nêu trên, lãnh đạo BV Bệnh Nhiệt Đới đã đặt hàng với Ban quản lý kháng sinh của bệnh viện phối hợp với Phòng Công nghệ Thông tin nghiên cứu và xây dựng quy trình “Hội chẩn kháng sinh online” nhằm rút ngắn thời gian thẩm định và phê duyệt cho phép sử dụng kháng sinh hạn chế, đồng thời giảm bớt thủ tục giấy tờ.

          Điều đáng ghi nhận là các chuyên gia CNTT của bệnh viện đã xây dựng phần mềm với khả năng tương tác cao và hỗ trợ các bác sĩ điều trị bằng cách kết nối với hệ thống thông tin bệnh viện (HIS). Dựa vào các kết quả cận lâm sàng (siêu âm, xét nghiệm, đặc biệt là xét nghiệm vi sinh), phần mềm hỗ trợ cho các bác sĩ điều trị và các bác sĩ thuộc Ban quản lý kháng sinh ra quyết định nhanh chóng và chính xác hơn.

          Từ đó đến nay, Bệnh viện liên tục cập nhật phần mềm, tăng khả năng tương tác cũng như ngày càng hỗ trợ bác sĩ điều trị. Bên cạnh đó tăng khả năng quản lý dẫn tới khả năng sử dụng kháng sinh ngày càng hợp lý hơn bằng việc phần mềm kết nối với HIS của bệnh viện. Dựa vào các kết quả cận lâm sàng (Siêu âm, Xét nghiệm, đặc biệt là xét nhiệm vi sinh), phần mềm hỗ trợ cho bác sĩ điều trị cũng như bộ phận quản lý kháng sinh hạn chế ra quyết định nhanh hơn và chính xác hơn.

Các chức năng của phần mềm duyệt yêu cầu kháng sinh hạn chế

Với ứng dụng này, một hoạt động đã trở thành thường quy trong các buổi họp giao ban tháng của bệnh viện đó là lãnh đạo các khoa, phòng của bệnh viện đều được nghe báo cáo thống kê về tình hình sử dụng kháng sinh hạn chế theo từng khoa, mức độ tuân thủ của các bác sĩ về quy trình sử dụng kháng sinh hạn chế, thời gian thẩm định và cung cấp kháng sinh hạn chế có kịp thời hay không,… Qua đó, bệnh viện củng cố và cải tiến những điểm còn chưa phù hợp theo quy định.

Ứng dụng giúp dễ dàng báo cáo tình hình sử dụng kháng sinh hạn chế của bệnh viện theo tháng

 

Ứng dụng giúp dễ dàng báo cáo về thời gian duyệt kháng sinh hạn chế của các khoa, phòng trong bệnh viện

 

Nguồn: SỞ Y TẾ TP.HCM