Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

Điều dưỡng

Tên phòng: Phòng Điều dưỡng
Trưởng phòng: CN. Bùi Thị Hồng Ngọc
Phó trưởng phòng CN. Lê Thị Thu Hương