Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

Nghiên cứu mới: Sử dụng 1 liều Amphotericin B Liposomal điều trị viêm màng não do Cryptococcus

Kết quả nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng này được đăng tải trên tạp chí  y khoa The New England Journal of Medicine ngày 24/3/2022. Thử nghiệm này cho thấy liệu pháp phối hợp liều đơn 10 mg/kg Amphotericin B kết hợp với flucytosine và fluconazole  dạng uống không thấp hơn tiêu chuẩn chăm sóc do WHO khuyến nghị bao gồm 1 tuần Amphotericin B deoxycholate được dùng với flucytosine và cho thấy tỉ lệ các tác dụng phụ ít hơn đáng kể.  Nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng được thực hiện ở người lớn nhiễm HIV bị  viêm màng não do cryptococcus được thực hiện tại các bệnh viện ở miền nam và miền đông châu Phi hiện có tỉ lệ nhiễm HIV cao.

Tỷ lệ tử vong trong 10 tuần của nhóm bệnh nhân dùng thuốc nghiên cứu là 24,8% được xem là thấp nhất được báo cáo, mặc dù có đến hơn 1/4  số người tham gia mắc bệnh rất nặng và kèm rối loạn tri giác. Nghiên cứu cho thấy một trong hai chiến lược  là một liều duy nhất amphotericin B của liposom cộng với 14 ngày điều trị với flucytosine và fluconazole hoặc chiến lược điều trị ngắn hạn với 7 ngày amphotericin B deoxycholate cộng với flucytosine sau đó là 7 ngày điều trị fluconazole có thể giảm tỉ lệ tử vong trong thời gian 10 tuần dưới 30%. Phát hiện này cho thấy một sự cải thiện đáng kể tỉ lệ tử vong từ 40-45% được báo cáo trong các thử nghiệm của phác đồ dựa trên Amphotericin B deoxycholate trong 2 tuần được thực hiện ở các bệnh viện có nguồn lực hạn chế khác.

Nghiên cứu giai đoan 2 này cho thấy 1 liều Liposomal Amphotericin B liposom duy nhất 10 mg/kg  có ​​hiệu quả trong việc loại bỏ Cryptococcus khỏi dịch não tủy. Hiệu quả trên hoạt động diệt nấm khi dùng một liều cao Liposomal Amphotericin B cùng với Flucytosine và Fluconazole tương đương với hiệu quả  của 7 ngày điều trị bằng Amphotericin B Deoxycholate (1 mg/kg/ngày) cộng với flucytosine. Ngoài ra, chế độ bao gồm một liều cao Amphotericin B duy ít tác dụng phụ hơn so với chế độ 1 tuần Amphotericin B Deoxycholate. Một lợi ích tiềm năng khác của phác đồ Liposomal Amphotericin B là có thể rút ngắn thời gian nằm viện.

V.M.Q tổng hợp