Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

Nhi D

Trưởng khoa: BS.CKII. Trần Thị Như Thúy
Phó trưởng khoa: ThS.BS. Phạm Ngọc Hồng Hoanh
ĐD trưởng khoa:  ĐD.CKI. Chu Diễm Anh