Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

Nhi B

Phó trưởng khoa: BS.CKII. Phạm Thị Hải Mến

BS.CKI. Lê Thị Mỹ Linh

ĐD trưởng khoa:  CN. Lâm Thị Phương Thảo