Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

Nhi A

Trưởng khoa: BS.CKII. Cao Thị Tâm
Phó trưởng khoa: BS.CKII. Trần Vĩnh Điệt
ĐD trưởng khoa: CNĐD.CKI. Ngô Thị Thanh Thúy