Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn

Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn

Tên khoa: Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn
Trưởng khoa: Ths. Nguyễn Hữu Hiền
Phó trưởng khoa:  
Điều dưỡng trưởng khoa: CNĐD Giang Thị Khánh Linh
Các bộ phận chuyên môn – Bộ phận tiệt khuẩn trung tâm
– Bộ phận giám sát
– Bộ phận cung cấp gòn gạc
Slogan chất lượng: Kiểm soát chặt chẽ, sức khỏe nâng cao
Số điện thoại, email: 213, 207;  email: ksnk@bvbnd.vn
Đặc điểm khoa: Là khoa có nhiệm vụ quan trọng trong bệnh viện chuyên khoa truyền nhiễm
Nhiệm vụ chính:
 1. Xây dựng các quy định, quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn trên cơ sở các quy định, hướng dẫn chung của Bộ Y tế.
 2. Cung cấp
 • Phối hợp với các khoa, phòng liên quan giám sát công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, bao gồm:
  • Phát hiện, giám sát và báo cáo dịch bệnh truyền nhiễm theo quy định của pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm.
  • Phát hiện, nhận báo cáo các trường hợp nhiễm khuẩn liên quan đến chăm sóc y tế từ các khoa lâm sàng và kết quả nuôi cấy vi khuẩn từ Phòng Vi sinh và đề xuất các giải pháp can thiệp kịp thời.
 • Kiểm tra, đôn đốc cán bộ, viên chức, hợp đồng lao động, giáo viên, học sinh, sinh viên, người bệnh, người nhà người bệnh và khách thực hiện đúng quy định kiểm soát nhiễm khuẩn trong công tác khám, chữa bệnh.
 • Tuyên truyền, huấn luyện, nghiên cứu khoa học, tham gia hợp tác quốc tế và chỉ đạo tuyến dưới về kiểm soát nhiễm khuẩn các dịch bệnh nguy hiểm như cúm A/H5N1, H1N1, MERS-CoV.
 • Quản lý, giám sát các hoạt động khử khuẩn, tiệt khuẩn, cung cấp dụng cụ vô khuẩn, hoá chất sát khuẩn, khử khuẩn và vật tư tiêu hao phục vụ công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong toàn đơn vị.
 • Theo dõi, đánh giá, báo cáo phơi nhiễm và tai nạn rủi ro nghề nghiệp liên quan đến tác nhân vi sinh vật của thầy thuốc, nhân viên y tế.
 • Tham gia cùng Khoa vi sinh, Khoa dược và các khoa lâm sàng theo dõi vi khuẩn kháng thuốc và sử dụng kháng sinh hợp lý.
 • Phối hợp với các khoa, phòng, các thành viên mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn phát hiện, giải quyết các vấn đề liên quan tới công tác kiểm soát nhiễm khuẩn.
Các thành tích đã đạt được: Nhiều năm liền khoa đạt được danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến.