Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

Khoa Dinh Dưỡng

Khoa Dinh Dưỡng

Trưởng khoa:  BSCK2. Huỳnh Hữu Huy
Phó trưởng khoa:  
ĐD trưởng khoa: CNĐD Nguyễn Tô Ái Bửu

 

Khoa Dinh dưỡng có nhiệm vụ xây dựng và cung cấp chế độăn theo bệnh lý, tham vấn, hội chẩn nội viện liên quan đến các vấn đề dinh dưỡng.

Trong thời gian qua, tổ dinh dưỡng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, đặc biệt trong công tác phục vụ pha chế cung cấp dinh dưỡng liên tục 24 giờ đến các khoa theo yêu cầu của Bác sĩ lâm sàng.

Nguồn: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới