Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

Kháng thể anti-S ở trẻ sơ sinh sau khi mẹ tiêm vắc xin COVID-19 tồn tại dài hơn hoặc ở bà mẹ nhiễm trùng SARS-CoV-2 tự nhiên

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí y khoa Jama ngày 07/02/2022 cho thấy tiêm phòng COVID-19 trong thai kỳ tạo ra kháng thể anti-S trong tuần hoàn của mẹ, có thể phát hiện được trong máu cuống rốn khi sinh và có thể bảo vệ trẻ sơ sinh và trẻ sơ sinh khỏi COVID-19. Hiệu giá anti_S IgG trong dây rốn tương quan với hiệu giá của mẹ và cao nhất sau khi tiêm chủng vắc-xin vào cuối thai kỳ thứ hai và đầu quý ba. 

          Nghiên cứu này đã khảo sát tại thời điểm 2 tháng, các mẫu huyết thanh mao mạch được thu thập từ 49 trẻ sơ sinh của các bà mẹ được tiêm chủng; 6 tháng tuổi, mẫu huyết thanh được thu thập từ 28 trẻ của các bà mẹ được tiêm chủng (trung bình là 170 ngày sau khi sinh) và 12 trẻ của các bà mẹ bị nhiễm bệnh (trung bình là 207 ngày sau khi sinh).

          Kết quả nghiên cứu các bà mẹ được tiêm chủng có hiệu giá cao hơn đáng kể khi sinh, với nồng độ kháng thể  trung bình là 2,03 (SD, 0,47), so với các bà mẹ sau khi nhiễm bệnh có trung bình là 0,65 (SD, 0,76) ( P  <.001). Tương tự, hiệu giá kháng thể trung bình trong dây rốn tương ứng cao hơn sau khi chủng ngừa so với nhiễm tự nhiên là 2,17 (SD, 0,50) so với 1,00 (SD, 0,83) ( P  <0,001). Tại thời điểm trẻ sơ sinh được 2 tháng tuổi, 98% (48 trong số 49) có anti-S IgG có thể phát hiện được, hiệu giá trung bình là 1,29 (SD, 0,53).

          Tại thời điểm trẻ 6 tháng tuổi, tiêm phòng dẫn đến khả năng tồn tại của kháng thể ở trẻ sơ sinh cao hơn đáng kể so với nhiễm trùng. 57% (16 trên 28) trẻ sinh ra từ các bà mẹ được tiêm chủng có kháng thể phát hiện được so với 8% (1/12) trẻ sinh ra từ các bà mẹ bị nhiễm bệnh ( P  = 0,005) với các giá trị trung bình là  0,33 (SD, 0,46) ở trẻ sơ sinh của các bà mẹ được tiêm chủng và 0 (SD, 0,01) ở trẻ của các bà mẹ bị nhiễm bệnh ( P  = 0,004).

          Như vậy, nghiên cứu này cho thấy phần lớn trẻ sinh ra từ các bà mẹ được tiêm chủng COVID có kháng thể anti-S tồn tại ở thời điểm 6 tháng so với trẻ sinh ra từ các bà mẹ bị nhiễm SARS-CoV-2. Hiểu được sự tồn tại của nồng độ kháng thể mẹ ở trẻ sơ sinh là rất quan trọng vì nhiễm COVID-19 ở nhóm tuổi này gây ra gánh nặng bệnh tật liên quan đến SARS-CoV-2và vì vắc xin COVID-19 hiện không được sử dụng cho trẻ sơ sinh dưới 6 tháng.

          Xem toàn bộ bài nghiên cứu tại đây.