Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

Khai báo y tế tự động tại BVBNĐ

   Nhằm đảm bảo tốt công tác phòng chống COVID-19 trong môi trường bệnh viện, BVBNĐ đã triển khai hoạt động khai báo y tế cho 100% người dân đến BVBNĐ, bao gồm cả nhân viên y tế. Bên cạnh các hình thức khai báo tại chổ, qua website thì từ ngày 05/8 BVBNĐ đã triển khai thêm hình thức khai báo tự động.

Nguồn: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới