Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

Kết quả khảo sát văn hóa an toàn năm 2019

Đây là lần khảo sát VHANNB lần thứ tư được thực hiện tại BVBNĐ. Tất cả các nhân viên y tế (chính thức, hợp đồng, cán bộ giảng,…) của 32 khoa/phòng đều tham gia khảo sát với tỉ lệ 97%, trong đó đối tượng là BS, ĐD, KTV, HL đang công tác tại các khoa lâm sàng, khám bệnh chiếm 61% người khảo sát. 77.4% người tham gia khảo sát có tiếp xúc trực tiếp với người bệnh. Mỗi năm BVBNĐ có khoảng 40 – 50 SCYK được báo cáo cho ban ATNB trong đó chỉ tập trung ở một số NVYT thường xuyên báo cáo. Công tác báo cáo SCYK cần đẩy mạnh trong thời gian tới. Ngoài ra quan điểm của lãnh đạo khoa/phòng và bệnh viện đối với người gây ra (liên quan) đến SCYK là vấn đề gây ra sự cố cần giải quyết cần phải thay đổi để đẩy mạnh hoạt động báo cáo SCYK tự nguyện.

Trao đổi thông tin giữa nhân viên trong khoa, giữa các khoa, bàn giao ca trực, chuyển khoa cần cải thiện trong thời gian tới bằng giải pháp công nghệ thông tin hướng đến người sử dụng, giảm bớt các thủ tục hành chính bằng cách tin học hóa.

Vấn đề ưu tiên và giải pháp khắc phục trong thời gian tới:

1. Vấn đề ưu tiên:

 • Cải thiện môi trường làm việc làm cho NVYT và người bệnh cảm thấy an toàn khi đến bệnh viện làm việc và khám chữa bệnh.
 • Đảm bảo thông tin liên lạc trong khoa và giữa các khoa tốt.
 • Không để xảy ra hiện tượng NVYT làm việc quá thời gian quy định.
 • Đẩy mạnh truyền thông giáo dục về công tác báo cáo sự cố y khoa trong bệnh viện nhằm cải thiện các nhận thực về sự cố y khoa cho tất cả NVYT tại bệnh viện.
 • Tăng cường công tác giám sát chủ động, thường quy nhằm phát hiện sớm các nguy cơ, sự cố sắp xảy ra

2. Giải pháp thực hiện:

 • Lãnh đạo khoa/phòng căn cứ kết quả khảo sát của đơn vị đánh giá kết quả,
 • Rà soát và cải thiện điều kiện, môi trường làm việc của bệnh viện theo các tiêu chuẩn của Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện 2.0 do BYT ban hành.
 • Thống kê và quản lý ngày giờ công của NVYT tại bệnh viện, kịp thời phát hiện và hạn chế NVYT làm việc qua thời gian quy định.
 • Tăng cường tuyển dụng nhân sự đủ theo đề án vị trí việc làm.
 • Tuyền truyền, phổ biến hoạt động báo cáo sự cố y khoa. Khuyến khích và khen thưởng kịp thời cá nhân, tập thể có thành tích tốt trong công tác báo cáo sự cố y khoa.
 • Tăng cường tuân thủ các quy chế chuyên môn trong bàn giao ca trực, chuyển khoa, chuyển viện. Kịp thời giải quyết các tồn tại xảy ra về thông tin liên lạc giữa các khoa.
 • Lãnh đạo khoa/phòng chịu trách nhiệm tạo điều kiện làm việc thân thiện, thoải mái để nhân viên dễ dàng tiếp xúc, trao đổi và phản ánh các ý kiến của mình.
 • Tăng cường hoạt động giám sát thường quy tất cả các hoạt động trong bệnh viện từ chuyên môn, kiểm soát nhiễm khuẩn, an ninh trật tự, …. Kịp thời phát hiện các lỗi, các tồn tại trước khi gây ra sự cố.
 • Định kỳ phản hồi thông tin SCYK, SC ngoài y khoa, …. đến tận NVYT trong bệnh viện. Thực hiện khen thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích tốt

Nguồn: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới