Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

Kết quả khảo sát sự hài lòng người bệnh/thân nhân nội trú/ngoại trú – Quý 2/2020

Điểm trung bình khảo sát ý kiến Người bệnh/Thân nhân người bệnh tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Quý 2 năm 2020:

– Nội trú: 4.51/5 điểm – Đạt mức 4 (tốt / hài lòng).

– Ngoại trú: 4.55/5 điểm – Đạt mức 4 (tốt / hài lòng).

Click vào đây để xem chi tiết