Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

Kết quả khảo sát sự hài lòng của nhân viên y tế BVBNĐ quý 3/2019

Thời điểm khảo sát: Tháng 7-8/2019

Điểm khảo sát: Tất cả các CBVC, NV các khoa/phòng của Bệnh viện:

– Phòng: TCCB, KHTH, ĐD, CĐT, QLCL, TCKT, HCQT, VT-TBYT, CNTT, CTXH.

– Khoa: Nhi A, B, C, D, Nội A, B, Nhiễm A, B, C, D, E, V-A, CC-HSTC-CĐNL, CĐTE, Khám bệnh, KBTYC, Chẩn đoán hình ảnh, Kiểm soát nhiễm khuẩn, Dinh dưỡng, Xét nghiệm, Dược

Đơn vị thực hiện khảo sát: Phòng QLCL, Phòng CTXH

Cỡ mẫu:  701 nhân viên

Quy trình thực hiện: Theo hướng dẫn của Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện năm 2016 của Bộ Y tế. Hướng dẫn cách đánh giá cho toàn bộ CBVC, phân phối phiếu khảo sát cho nhân viên bệnh viện. Thu hồi và phân tích theo từng tiêu chí, theo nhóm và toàn bộ khảo sát.

Kết quả khảo sát: Điểm trung bình khảo sát ý kiến của nhân viên y tế: tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Quý III năm 2019 là 0/5 điểm – Đạt mức 4 (Hài lòng) tăng so với Quý II/2019 (3.93/5 điểm).

Nguồn: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới