Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

Kết quả khảo sát hài lòng người bệnh quý 2/2021

Điểm trung bình khảo sát ý kiến người bệnh/thân nhân người bệnh tại bệnh viện Bệnh Nhiệt đới quý 2 năm 2021:

– Nội trú: 4.65/5 điểm – đạt mức 4 (tốt / hài lòng).

– Ngoại trú: 4.45/5 điểm – đạt mức 4 (tốt / hài lòng).

Trong quý 2 người bệnh hài lòng về thái độ ứng xử, năng lực chuyên môn của nhân viên y tế với mức đánh giá cao nhất (4.75/5) và tỷ lệ hài lòng thấp nhất về cơ sở vật chất và phương tiện phục vụ người bệnh (4.34/5).

Người bệnh nội trú có tỷ lệ hài lòng cao nhất về nhân viên y tế không có biểu hiện gợi ý bồi dưỡng (4.8/5) và tỷ lệ hài lòng thấp nhất về nhà vệ sinh, nhà tắm thuận tiện, sạch sẽ, sử dụng tốt (4.5/5).

Người bệnh ngoại trú có tỷ lệ hài lòng cao nhất về các sơ đồ, biển báo chỉ dẫn đường đến các khoa, phòng trong bệnh viện rõ ràng, dễ hiểu, dễ tìm (4.6/5) và tỷ lệ hài lòng thấp nhất về nhà vệ sinh thuận tiện, sử dụng tốt, sạch sẽ (4.2/5).