Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

Kết quả khảo sát hài lòng BVBNĐ do Đoàn kiểm tra SYT TPHCM thực hiện ngày 18/01/2021

Ngày 18/01/2021 Đoàn Khảo sát hài lòng – Đoàn kiểm tra bệnh viện năm 2020 đã thực hiện tại BVBNĐ. Kết quả như sau:

  1. Người bệnh nội trú: 4,96
  2. Người bệng ngoại trú: 4,83
  3. Nhân viên y tế: 4,94