Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

KẾ HOẠCH CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG NĂM 2020

Các vấn đề ưu tiên CTCL của năm 2020:

  1. Quy trình khám bệnh còn rườm rà phức tạp, nhiều bước, không thống nhất dẫn đến thời gian khám bệnh còn dài; đặc biệt là khâu tiếp nhận bệnh nhân, khâu chờ lấy máu và chờ thực hiện các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh trong giờ cao điểm.
  2. Hoạt động giám sát tuân thủ phác đồ, quy trình điều trị cần nâng cao nhằm hạn chế sự cố y khoa và mang lại hiệu quả điều trị cao nhất, tiết kiệm chi phí.
  3. Công tác dinh dưỡng, tiết chế trong bệnh viện còn hạn chế.
  4. Ứng dụng CNTT đã được áp dụng vào công tác khám chữa bệnh và quản trị bệnh viện chưa hoàn chỉnh do chương trình quản lý bệnh viện eHospital đang trong quá trình nâng cấp, chưa hoàn chỉnh.

Mục tiêu cải tiến chất lượng năm 2020:

1. Mục tiêu:

Cải tiến quy trình khám bệnh, sắp xếp khoa học, áp dụng công nghệ thông tin rút ngắn thời gian xét nghiệm. Tăng cường giám sát tuân thủ phác đồ, quy trình kỹ thuật. Đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh và quản trị bệnh viện nhằm đạt mức đánh giá chất lượng bệnh viện cuối năm 2020 trên 4,13.

2. Các chỉ số chất lượng:

TT Tên chỉ số Mục tiêu
1 Thời gian khám bệnh trung bình <100 phút
2 Tỉ lệ phác đồ bao phủ thuốc sử dụng trong bệnh viện >90%
3 Tỉ lệ sai sót HSBA liên quan đến BHYT <10%
4 Tỉ lệ người bệnh nội trú được cung cấp suất ăn bệnh lý >70%
5 Kỹ thuật mới áp dụng >7

 3. Các giải pháp thực hiện:

  1. Rà soát và sắp xếp các bước của quy trình phù hợp. Áp dụng công nghệ thông tin trong đăng ký khám bệnh, trả kết quả xét nghiệm, lấy số thứ tự, lắp đặt hệ thống màn hình chờ khám.
  2. Rà soát, cập nhật, bổ sung phác đồ điều trị nội – ngoại trú của bệnh viện.
  3. Tăng cường công tác giám sát phác đồ điều trị, quy trình kỹ thuật; phổ biến kết quả giám sát đến toàn bộ bác sĩ, điều dưỡng. Kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm các tồn tại xảy ra.
  4. Phối hợp hoạt động khoa phòng, căn tin trong công tác dinh dưỡng và cung cấp suất ăn.
  5. Căn cứ mô hình bệnh tật năm 2019 và tình hình dịch bệnh tại Việt Nam trang bị máy móc trang thiết bị y tế, cử người đào tạo chuyển giao kỹ thuật triển khai các kỹ thuật mới.