Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

Danh mục các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng tối thiểu cận lâm sàng cho một số bệnh thường gặp.

Ghi chú: Tùy vào tình trạng bệnh nhân, khám lâm sàng, giai đoạn bệnh, bệnh phối hợp, xét nghiệm có sẳn, điều kiện và yêu cầu của người bệnh mà bác sĩ khám bệnh có thể thay đổi chỉ định xét nghiệm có từng bệnh nhân.