Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

Đại hội lần 1 Hội truyền nhiễm TPHCM

Ngày 18 tháng 6 năm 2019, Đại hội Hội Truyền nhiễm Tp. Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2019-2023 được tiến hành tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới với tinh thần đoàn kết, trí tuệ, năng động, hiệu quả. Đại hội có 86 đại biểu tham dự và hân hạnh đón tiếp:

 • Bà: Trương Thị Xuân Liễu – Chủ tịch Hội Y học TPHCM
 • Ông: Huỳnh Liên Đoàn – Phó Chủ tịch Hội Y học TPHCM

Đại hội đã được Chủ tịch Hội Y học TPHCM trao Quyết định số: 51/2019-HYH-QĐ, ký ngày 04 tháng 6 năm 2019 cho phép thành lập Hội Truyền nhiễm TP. Hồ Chí Minh trực thuộc Hội Y học TP. Hồ Chí Minh.

Đại hội cũng đã bầu ra Ban Kiểm tra và Ban thư ký của Hội Truyền nhiễm TP. Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2019-2023, biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội và giao cho giao cho Ban chấp hành Hội tiếp thu ý kiến đóng góp của đại biểu để bổ sung vào kế hoạch hoạt động của Hội.

 • Ban Chấp hành Hội Truyền nhiễm Tp. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2019-2023:
 1. BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu Giám đốc BVBNĐ – Chủ tịch
 2. Trương Hữu Khanh TK Nhiễm  BV NĐ1 – Phó Chủ tịch thường trực
 3. BS Hồ Đặng Trung Nghĩa Trưởng BM Nhiễm ĐHYK PNT – Phó Chủ tịch
 4. BS Nguyễn Hoan Phú Phó trưởng BM Nhiễm ĐH Y QG-Phó Chủ tịch
 5. BS Lê Mạnh Hùng Phó Giám Đốc BVBND – Thành viên
 6. BS CKII. Nguyễn Thành Dũng Phó Giám Đốc BVBND – Thành viên
 7. BS Nguyễn Văn Hảo Trưởng BM Nhiễm ĐHYD TPHCM-Thành viên
 8. BS Lê Quốc Hùng TK Bệnh nhiệt đới BV Chợ Rẫy – Thành viên
 9. BS CKII Bùi Trọng Hợp TK Nhiễm BV Trưng Vương – Thành viên
 10. BS CKII Đỗ Châu Việt TK Nhiễm BV NĐ2 – Thành viên
 11. BS Nguyễn Trần Nam             TK Nhiễm BV Nhi đồng TP – Thành viên
 12. CKII Nguyễn Thanh Trường TP. KHTH -BVBNĐ – Thành viên
 13. Lê Thị Thu Hồng             Phó TP. TCKT -BVBNĐ – Thành viên
 14. CNĐD. Bùi Thị Hồng Ngọc ĐD -BVBNĐ – Thành viên
 • Ban kiểm tra Hội Truyền nhiễm Hồ Chí Minh:
  1. Ông Hồ Đặng Trung Nghĩa Trưởng BM Nhiễm ĐHYK PNT – Trưởng ban
  2. Ông Nguyễn Văn Hảo                       Trưởng BM Nhiễm ĐHYD TPHCM-Phó TB
  3. Ông Nguyễn Thành Dũng                  Phó GĐ BVBNĐ – Ủy viên
  4. Ông Lê Quốc Hùng                            TK Bệnh nhiệt đới BVCR – Ủy viên
  5. Ông Bùi Trọng Hợp TK Nhiễm BV Trưng Vương – Ủy viên
 • Ban Thư ký Hội Truyền nhiễm Hồ Chí Minh:
 1. Ông Nguyễn Thanh Trường             KHTH BVBNĐ – Tổng thư ký
 2. Ông Trương Ngọc Trung                   Phó TP.CĐT BVBNĐ – Thành viên
 3. Ông Võ Triều Lý                               Bộ môn Nhiễm ĐHYD – Thành viên
 4. Ông Dư Tuấn Quy                             Khoa Nhiễm BV NĐ1 – Thành viên
 5. Ông Phạm Thái Sơn                           Khoa Nhiễm BV NĐ2 – Thành viên
 6. Bà Võ Ngọc Anh Thơ                        Phó TK Bệnh Nhiệt đới BVCR – Thành viên
 7. Bà Huỳnh Phương Thảo                    TK Dược BVBNĐ – Thành viên
 8. Bà Nguyễn Thị Mỹ Ngọc                  CV phòng QLCL BVBNĐ – Thành viên

Nguồn: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới