Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

Cục Khoa học và đào tạo Bộ Y tế giám sát nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng tại BVBNĐ

Ngày 25-26/12/2020, TS. Nguyễn Ngô Quang – Phó Cục trưởng Cục khoa học và đào tạo Bộ Y tế đã dẫn đầu Đoàn giám sát đến BVBNĐ đánh giá quá trình thực hiện các thử nghiệm lâm sàng tại bệnh viện.