Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

Chuyện người phụ nữ gần 20 năm xem người dưng như người thân

Chuyện người phụ nữ gần 20 năm xem người dưng như người thân

Tại Bệnh viện nhiệt đới TP.HCM có một nữ hộ lý đặc biệt, bà là Nguyễn Thị Thanh, năm nay 49 tuổi. Câu chuyện của bà Thanh đặc biệt khi bà tình nguyện chăm sóc một cụ già 90 tuổi, mà không cần nhận một đồng lương nào.

Bà Nguyễn Thị Thanh, Hộ lý tại BV Bệnh Nhiệt Đới.