Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới có nhu cầu cần tuyển dụng các vị trí sau:   Nhân viên 03 người Điều kiện: – Tốt nghiệp

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới có nhu cầu cần tuyển dụng: Cao đẳng kỹ thuật viên hình ảnh – 01 người

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới có nhu cầu cần tuyển dụng: Bảo vệ:           04 người Điều kiện: Giới tính: Nam. Tuổi: dưới 50 tuổi Tốt

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới có nhu cầu cần tuyển dụng các vị trí sau: Bác sĩ nội trú: 01 người Mô tả công việc

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới có nhu cầu cần tuyển dụng: Thư ký y khoa: 04 ngươi Điều kiện:      – Tốt nghiệp cao đẳng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới có nhu cầu cần tuyển dụng: Vị trí 1: Điều dưỡng chăm sóc Cử nhân Điều dưỡng: 03 người. Cao

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới có nhu cầu cần tuyển dụng các vị trí sau: Nhân viên kỹ thuật trang thiết bị y tế: 01

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới có nhu cầu cần tuyển dụng: Chuyên viên: 02 người Yêu cầu: Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

 Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới có nhu cầu cần tuyển dụng vị trí sau:             Dược sĩ lâm sàng: 02 người Yêu cầu chung: Tốt

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG   Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới có nhu cầu cần tuyển dụng các vị trí sau:           Chuyên viên: 01 người