Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới có nhu cầu cần tuyển dụng các vị trí sau:
Bác sĩ: 11 người

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới có nhu cầu cần tuyển dụng cho bệnh viện Dã chiến số 14 các vị trí sau:
Tình nguyện viên KTV X Quang:            04 người.
Tình nguyện viên KTV Xét nghiệm:        04 người.
Tình nguyện viên vị trí Hộ lý:                 10 người.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới có nhu cầu cần tuyển dụng vị trí sau:
Cán sự: 01 người.
Yêu cầu chung:
Tốt nghiệp cao đẳng Lưu trữ & Quản trị văn phòng hoặc đại học chuyên ngành Hành chính trở lên.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới có nhu cầu cần tuyển dụng vị trí sau:
Cử nhân xét nghiệm: 04 người
Cử nhân/Kỹ sư sinh học: 01 người

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới có nhu cầu cần tuyển dụng:
1. Điều dưỡng chăm sóc: 08 người
2. Hộ lý: 03 người

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới có nhu cầu cần tuyển dụng:
Điều dưỡng chăm sóc: 10 người
Hộ lý: 04 người