Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

TUYỂN DỤNG

TÀI LIỆU ÔN TẬP

5178_Quy che to chuc va hoat dong cua Benh vien Benh Nhiet doi_2020 Đề cương ôn tập lich su bv Noi quy benh vien  

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới có nhu cầu tuyển dụng:
Chức danh: Kỹ sư 01 người
Điều kiện:
     – Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Vật lý kỹ thuật y sinh

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới có nhu cầu cần tuyển dụng:
Hộ lý: 03 người
Điều kiện:
Trình độ: 12/12.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới có nhu cầu cần tuyển dụng:
Nhân viên: 02 người
Mô tả công việc
Thực hiện sửa chữa, bảo trì các thiết bị điện lạnh và các công tác bảo trì, sửa chữa khác theo phân công cũa lãnh đạo phòng Hành chính quản trị.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới có nhu cầu cần tuyển dụng các vị trí sau:

Điều dưỡng: 10 người