Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới có nhu cầu cần tuyển dụng: Nhân viên: 01 người Mô tả công việc Sửa chữa, bảo trì thiết bị

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới có nhu cầu cần tuyển dụng các vị trí sau: 1 Nhân viên kỹ thuật 01 người 2 Lập trình

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới có nhu cầu cần tuyển dụng: 1. Cử nhân chuyên ngành công tác xã hội, truyền thông hoặc các ngành khoa

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới có nhu cầu cần tuyển dụng các vị trí sau: 1 Dược sĩ Đại học trở lên (dược lâm sàng):

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới có nhu cầu cần tuyển dụng các vị trí sau: Kỹ sư Vật lý kỹ thuật y sinh:  01 người

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới có nhu cầu cần tuyển dụng các vị trí sau: Bác sĩ chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh: 02 người

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Bệnh viện có nhu cầu cần tuyển dụng các vị trí sau: Dược sĩ Đại học trở lên: – Dược lâm sàng:                     02 người –

Thông báo tuyển dụng

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới có nhu cầu cần tuyển dụng các vị trí sau: Cử nhân Y tế công cộng: