Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới có nhu cầu cần tuyển dụng:
1. Điều dưỡng chăm sóc: 08 người
2. Hộ lý: 03 người

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới có nhu cầu cần tuyển dụng:
Điều dưỡng chăm sóc: 10 người
Hộ lý: 04 người

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới có nhu cầu cần tuyển dụng các vị trí sau:   Nhân viên 03 người Điều kiện: – Tốt nghiệp

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới có nhu cầu cần tuyển dụng: Cao đẳng kỹ thuật viên hình ảnh – 01 người

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới có nhu cầu cần tuyển dụng: Bảo vệ:           04 người Điều kiện: Giới tính: Nam. Tuổi: dưới 50 tuổi Tốt

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới có nhu cầu cần tuyển dụng các vị trí sau: Bác sĩ nội trú: 01 người Mô tả công việc

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới có nhu cầu cần tuyển dụng: Thư ký y khoa: 04 ngươi Điều kiện:      – Tốt nghiệp cao đẳng