Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

1. Điều dưỡng: 15 người
– Tốt nghiệp Cao đẳng Điều dưỡng trở lên.
2. Kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh: 01 người
– Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kỹ thuật hình ảnh y học
3. Thư ký y khoa: 22 người
– Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành “Quản trị văn phòng – chuyên ngành thư ký y khoa”.
4. Nhân viên xử lý dụng cụ: 03 người
– Tốt nghiệp Trung cấp điều dưỡng hoặc trung cấp chuyên nghiệp các ngành liên quan điện, máy móc, dụng cụ, công nghệ thông tin….
5. Hộ lý: 02 người
– Tốt nghiệp trung học phổ thông, tuổi không quá 35

TÀI LIỆU ÔN TẬP

5178_Quy che to chuc va hoat dong cua Benh vien Benh Nhiet doi_2020 Đề cương ôn tập lich su bv Noi quy benh vien  

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới có nhu cầu tuyển dụng:
Chức danh: Kỹ sư 01 người
Điều kiện:
     – Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Vật lý kỹ thuật y sinh

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới có nhu cầu cần tuyển dụng:
Hộ lý: 03 người
Điều kiện:
Trình độ: 12/12.