Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới có nhu cầu cần tuyển dụng: Chuyên viên: 02 người Yêu cầu: Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

 Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới có nhu cầu cần tuyển dụng vị trí sau:             Dược sĩ lâm sàng: 02 người Yêu cầu chung: Tốt

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG   Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới có nhu cầu cần tuyển dụng các vị trí sau:           Chuyên viên: 01 người

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới có nhu cầu cần tuyển dụng: Nhân viên: 01 người Mô tả công việc Sửa chữa, bảo trì thiết bị