Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau:

I. SỐ LƯỢNG VÀ VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG:

Bác sĩ: 06 người
Dược sĩ: 02 người
Chuyên viên: 01 người

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới có nhu cầu tuyển dụng vị trí sau:
– Kỹ sư phần mềm: 02 người
Mô tả công việc:
– Lập trình hệ thống phần mềm quản lý bệnh nhân, quản lý xét nghiệm…
– Lập trình, quản lý cổng API dữ liệu;
– Các công việc khác do Trưởng phòng CNTT giao. 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau:
– Điều dưỡng: 13 người
– Nhân viên xử lý dụng cụ: 01 người
– Hộ lý: 03 người
– Thư ký Y khoa

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tuyển dụng các vị trí sau: + Bác sĩ: 10 người + Chuyên viên phần mềm: 01 người + Chuyên

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

  Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau:
1. Điều dưỡng chăm sóc: 20 người
2. Dược sĩ: 02 người
3. Chuyên viên: 01 người
4. Thư ký Y khoa: 02 người
5. Nhân viên xử lý dụng cụ: 01 người
6. Hộ lý: 04 người

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới có nhu cầu tuyển dụng vị trí sau:
 SỐ LƯỢNG VÀ VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG:
– Kế toán: 02 người