Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới có nhu cầu cần tuyển dụng: Thư ký y khoa: 04 ngươi Điều kiện:      – Tốt nghiệp cao đẳng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới có nhu cầu cần tuyển dụng: Vị trí 1: Điều dưỡng chăm sóc Cử nhân Điều dưỡng: 03 người. Cao

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới có nhu cầu cần tuyển dụng các vị trí sau: Nhân viên kỹ thuật trang thiết bị y tế: 01

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới có nhu cầu cần tuyển dụng: Chuyên viên: 02 người Yêu cầu: Ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

 Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới có nhu cầu cần tuyển dụng vị trí sau:             Dược sĩ lâm sàng: 02 người Yêu cầu chung: Tốt

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG   Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới có nhu cầu cần tuyển dụng các vị trí sau:           Chuyên viên: 01 người

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới có nhu cầu cần tuyển dụng: Nhân viên: 01 người Mô tả công việc Sửa chữa, bảo trì thiết bị

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới có nhu cầu cần tuyển dụng các vị trí sau: 1 Nhân viên kỹ thuật 01 người 2 Lập trình

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới có nhu cầu cần tuyển dụng: 1. Cử nhân chuyên ngành công tác xã hội, truyền thông hoặc các ngành khoa

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới có nhu cầu cần tuyển dụng các vị trí sau: 1 Dược sĩ Đại học trở lên (dược lâm sàng):