Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

1. Dược sĩ: Số lượng: 02
Mô tả công việc: Thực hiện công tác dược lâm sàng.

2. Dược hạng IV: Số lượng: 01
Mô tả công việc: Làm việc tại bộ phận kho và cấp phát.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới có nhu cầu tuyển dụng như sau:
Bác sĩ chẩn đoán hình ảnh: 
Số lượng: 01

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau:
1. Kỹ sư phần mềm: Số lượng: 01
2. Kỹ sư hệ thống: Số lượng: 01

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau:
Bác sĩ chẩn đoán hình ảnh: 
Số lượng: 02
Mô tả công việc:
– Đọc phim X quang, CT-Scan.
– Thực hiện các kỹ thuật siêu âm (siêu âm tổng quát, siêu âm tim).
– Các công tác thường trực tại khoa.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau:
– Điều dưỡng chăm sóc bệnh nhân làm việc tại các khoa lâm sàng. Số lượng: 04
– Kỹ thuật y ngành vật lý trị liệu làm việc tại các khoa lâm sàng. Số lượng: 01
– Nhân viên xử lý dụng cụ. Số lượng: 01
– Kỹ thuật y ngành Xét nghiệm. Số lượng: 02

THÔNG BÁO

Kết quả kiểm tra chuyên môn dược sĩ