Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

Truyền thông

Bệnh Whitmore (Melioidosis)

Bệnh Whitmore ?             Bệnh Whitmore – còn được gọi là bệnh Melioidosis – là một bệnh lý nhiễm trùng ở người và động vật

Ngộ độc Botulinum

Trong thời gian vừa qua, các phương tiện báo đài thông tin một số người sử dụng thực phẩm Paté chay đã bị ngộ độc