Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

Tin quốc tế

Bệnh dại từ dơi tại Mỹ

Bệnh dại từ dơi tại Mỹ Từ năm 1960 đến 2018 có 125 trường hợp bệnh dại ở ngưuời được báo cáo tại Hoa Kỳ;