Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

Tin tức

Bệnh do vi rút Chikungunya

Tại Việt Nam, dịch bệnh Chikungunya cũng đã được phát hiện từ năm 1975, tuy nhiên qua hệ thống giám sát trọng điểm của Quốc

TẶNG XE LĂN CHO NGƯỜI BỆNH

Chiều 27/8/2020, phòng Công tác xã hội Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới đã đến chúc mừng anh Lê Minh Phát ra viện và trao tặng