Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

Tin tức khoa học BVBNĐ

Ngày 07/8/2019 BVBNĐ đã tổ chức sinh hoạt khoa học định kỳ với đề tài “Viêm não tữ miễn do kháng thể kháng thụ thể