Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

Phác đồ và quy trình kỹ thuật

Tiêu chí phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2

Ngày 31/7/2021 Bộ Y tế đã công bố quyết định số 3646/QĐ-BYT ban hành Tiêu chí phân loại nguy cơ nhiễm nhiễm SARS-CoV-2. Việc phân loại nguy cơ tốt sẽ giúp hệ thống y tế tránh áp lực quá tải, lúng túng trong điều trị. Bên cạnh đó, việc phân loại đúng sẽ giúp xác định được các nhóm người nhiễm SARS-CoV-2 có nguy cơ khác nhau, từ đó giúp xác định đúng nhu cầu điều trị, chăm sóc và hỗ trợ cho từng đối tượng, giúp nâng cao hiệu quả điều trị, đồng thời tiết kiệm nguồn lực của ngành y tế và xã hội. Chính vì vậy, việc xây dựng tiêu chí phân loại nguy cơ và hướng dẫn xử trí ban đầu là rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

Hướng dẫn điều trị

I. Các hướng dẫn điều trị 1. Phác đồ điều trị do BYT ban hành 2. Phác đồ điều trị nội trú của BVBNĐ 3.