Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

Hoạt động chất lượng

Kết quả đánh giá chất lượng năm 2020 do SYT TPHCM thực hiện bệnh viện đạt 4.31 điểm cao hơn năm 2019 (4.13 điểm)

Ngày 21/01/2021 Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tiếp Đoàn kiểm tra bệnh viện của Sở Y tế TPHCM do PGS.TS. Tăng Chí Thượng – Phó Giám đốc SYT TP.HCM dẫn đầu đến bệnh viện kiểm tra chất lượng bệnh viện cuối năm 2020. Kết quả đánh giá bệnh viện đạt 4.31 cao hơn năm 2019 là 4.13