Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

GÓC TỪ THIỆN

TẶNG XE LĂN CHO NGƯỜI BỆNH

Chiều 27/8/2020, phòng Công tác xã hội Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới đã đến chúc mừng anh Lê Minh Phát ra viện và trao tặng