Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

ĐÀO TẠO

THÔNG BÁO chiêu sinh lớp “Khoá cơ bản – Chẩn đoán, điều trị và chăm sóc bệnh nhiễm HIV/AIDS” 

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới thông báo chiêu sinh lớp “Khoá cơ bản – Chẩn đoán, điều trị và chăm sóc bệnh nhiễm HIV/AIDS “, chi tiết như sau:

Tên khoá học:
“Khoá cơ bản – Chẩn đoán, điều trị và chăm sóc bệnh nhiễm HIV/AIDS”

Đối tượng: Bác sĩ đa khoa hoặc chuyên khoa.
Số lượng: 30 học viên.
Thời gian: 05 ngày: 26/12/2022 – 30/12/2022 (chương trình học đính kèm).
Địa điểm: tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới.

THÔNG BÁO CHIÊU SINH “Kiểm soát nhiễm khuẩn cơ bản dành cho nhân viên y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có giường bệnh nội trú”

1. Tên khoá học:
“Kiểm soát nhiễm khuẩn cơ bản dành cho nhân viên y tế trong các cơ sở
khám bệnh, chữa bệnh có giường bệnh nội trú”.
2. Đối tượng: Bác sĩ, Dược sĩ, Kỹ thuật viên, Điều dưỡng hoặc các nhân viên làm việc tại đơn vị Tiệt khuẩn trung tâm, khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn; thành viên Hội đồng, mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn.
3. Số lượng: 30 học viên.
4. Thời gian: 05 ngày liên tục = 10 buổi: từ 01/8/2022 – 05/8/2022.
5. Địa điểm: Đào tạo tập trung tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới.

THÔNG BÁO CHIÊU SINH “Chẩn đoán, điều trị và chăm sóc bệnh viêm gan siêu vi – Khoá cơ bản”

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới xin thông báo chiêu sinh lớp “Chẩn đoán, điều trị và chăm sóc bệnh viêm gan siêu vi – Khoá cơ bản”
Tên khoá học:
“Chẩn đoán, điều trị và chăm sóc bệnh viêm gan siêu vi – Khoá cơ bản”
Đối tượng: Bác sĩ đa khoa hoặc chuyên khoa.
Số lượng: 30 học viên.
Thời gian: 03 ngày liên tục = 06 buổi: từ 25/5/2022 – 27/5/2022.
Địa điểm: Đào tạo tập trung tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới.

THÔNG BÁO

Công bố Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe, Lần 4