Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

Chương trình sinh hoạt khoa học đã thực hiện năm 2020

TT Ngày Nội dung Số lượng học viên
1 26/02/2020 Tình hình vi sinh kháng thuốc và sử dụng kháng sinh tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới năm 2019 139
2 20/5/2020 Cập nhật một số thông tin về dịch Covid-19 108
3 27/5/2020 Hướng dẫn vi sinh lâm sàng trong chẩn đoán và điều trị nhiễm nấm xâm lấn 121
4 03/6/2020 Phản ứng miễn dịch của tế bào TREG và TH17 ở bệnh nhân viêm gan siêu vi B mạn đợt bùng phát tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới 140
5 10/6/2020 Cập nhật liều kháng sinh năm 2020 và giới thiệu “Hướng dẫn theo dõi nồng độ Vancomycyn mới năm 2019” 150

 

6 24/6/2020 Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị suy gan cấp 129
7 01/7/2020 Cập nhật một số thông tin về bệnh bạch hầu 114
8 23/9/2020 Đặc điểm viêm màng não mũ ở bệnh nhân nhiễm Strongyloides Stercoralis tại bệnh viện Bệnh Nhiệt đới từ năm 2016-2019 125
9 30/9/2020 Tập huấn chấn chỉnh sai sót trong vấn đề sử dụng thuốc

Báo cáo hoạt động thông tin thuốc, ADR năm 2019-2020

111
10 07/10/2020 Liệu pháp khí dung trên bệnh nhân hô hấp ở trẻ em 54
11 14/10/2020 Tối loạn đông máu, ứng dụng xét nghiệm Rotem 95
12 21/10/2020 Triển khai: Hướng dẫn sử dụng kháng sinh năm 2020. Sổ tay hướng dẫn sử dụng kháng sinh version 3.0 107
13 04/11/2020 Cập nhật chẩn đoán và điều trị cơ tăng huyết áp 107
14 11/11/2020 Hướng dẫn nhập mã ICD trên hệ thống Ehospital và sử dụng hệ thống họp trực tuyến nội bộ 105
15 25/11/2020 Chiến lược điều trị kháng sinh, kháng nấm trên bệnh nhân nặng 137
Tổng cộng: 1742