Hỏi đáp

Dành cho người bệnh

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI

THÂN THIỆN - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

THÂN THIỆN – AN TOÀN – HIỆU QUẢ

 

 THÂN THIỆN: Người bệnh đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới luôn được tiếp đón, phục vụ thân thiện, vui vẽ. Cán bộ viên chức bệnh viện luôn sẳn sàng vì người bệnh. Không phân biệt đối xử, kỳ thị người bệnh.

 AN TOÀN: Người bệnh, người nhà, nhân viên y tế và môi trường luôn được bảo đảm an toàn.

 HIỆU QUẢ: Mọi nguồn lực hiện có được sử dụng và phát huy tối ưu, đảm bảo hoạt động của bệnh viện đạt hiệu quả cao nhất về chuyên môn, kinh tế, xã hội và liên tục phát triển.